روئینگ ایران مریوان
چهارمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ مردان جوانان از 19 اردیبهشت ماه در مریوان استان کردستان آغاز شد.

چهارمین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﻭﺋﯿﻨﮓ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ 19 اردیبهشت ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ اغاز ﺷﺩ.
 به نقل از ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻗﺎﯾﻘﺮﺍﻧﯽ، ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﻭﺋﯿﻨﮓ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﯿﺎ 2015 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ چهارمین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ 8 ﻗﺎﯾﻘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  19 اردیبهشتﺩﺭ ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ 10 ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻃﺎﻫﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮﯼ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺱ ﺁﺯﺍﺩﯼ از مریوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺑﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺭﻭﺋﯿﻨﮓ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ، ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻧﯿﺎ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﻮﺧﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﻭ ﺍﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺴﯽ ﻓﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﯿﻼ‌ﻥ ﻭ ﺭﺿﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﺎﻣﯿﺎﺭ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

+ نوشته شده در  2015/6/28ساعت 2:24  توسط زریوار  | 

قایقران مریوانی به مسابقات کشوری تهران اعزام شد
.
.
به گزارش روابط عمومی هییت قایقرانی مریوان رضوان تیموری
قایقران مریوانی به منظور شرکت در بیستمین دوره رقابت های
قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان در تاریخ 1393/8/20 به تهران
اعزام شد.
.
رضوان تیموری قایقران مریوانی برای شرکت در رشته کایاک تک

نفره 500متر در ترکیب تیم کردستان قرار دارد.

+ نوشته شده در  2014/11/12ساعت 1:20  توسط زریوار  | 

اقای ساروس ازادی دبیر هئیت قایقرانی شهرستان مریوان گفت : هیئت قایقرانی شهرستان مریوان یک دوره مسابقه ی قایقرانی با حضور تیم هایی از سطح استان کردستان و شهرستان مریوان برگزار شد.
 
وی افزود : این مسابقه در ساعت 10 در تاریخ 1393/06/31 در محل دریاچه زریوار برگزار شد.
اقای ازادی دبیر هئیت قایقرانی شهرستان مریوان افزود این مسابقات با هدف انتخاب نفرات برتر برای مسابقات قهرمانی کشور برگزار شده است.
نفرات برتر در رشته کانواقایان نوجوانان 
اقای مبین ازادی 
 
نفرات برتر در رشته کانو اقایان جوانان
مقام اول مکوان باوانی
مقام دوم  اشو احمدی از مریوان
 
نفر برتر جوانان در 200 متر کایاک
مقام اول مهران راشدی از مریوان
 
نفرات برتر در رشته کایاک بانوان
مقام اول رضوان تیموری از مریوان
مقام دوم فائزه صالح نیا
مقام سوم ژینا نیازی
 
نفر برتر رشته کانو بانوان
مقام اول خانم سارا شیررای از مریوان تعلق گرفت
 
 
+ نوشته شده در  2014/10/18ساعت 0:57  توسط زریوار  | 


تبریک تبریک

افتخاری دیگر بر افتخارات کردستان
کسب مقام سوم کشوری در رشته کانوکانادای 2نفره
توسط آقایان امید فاتحی و سعید هنردان در ماده 1000 متر
در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قایقرانی

را با مربی گری ساروس ازادی و سرپرستی اقای طاهر باوانی

تمام قایقرانان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوییم.
92/08/18

Photo: ‎تبریک              تبریک

افتخاری دیگر بر افتخارات کردستان
کسب مقام سوم کشوری در رشته کانوکانادای 2نفره
توسط آقایان امید فاتحی و سعید هنردان در ماده 1000 متر
در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قایقرانی 

را با مربی گری ساروس ازادی و سرپرستی اقای طاهر باوانی

 تمام قایقرانان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوییم.
92/08/18‎

+ نوشته شده در  2013/11/15ساعت 18:56  توسط زریوار  | 


تیم فایقرانی مردان کردستان عازم مسابقات شد

تیم قایقرانی مردان کردستان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور
و جهت حضور در تست تیم ملی روز 92/08/12 رهسپار دریاچه آزادی شد.
نفرات حاضر در این تیم :
آقایان : هیمن بهرامی / فواد آزادی / ارشید ناصری/ساسان متین در قالب تیم کایاک
بهنام محمدی در قالب تیم کانو کانادای
و
مربی و سرپرست این تیم نیز بر عهده آقایان ساروس آزادی و طاهر باوانی
می باشد.

با آرزوی موفقیت برای تیم کردستان//
اسکله قایقرانی مریوان//
Photo: ‎تیم فایقرانی مردان کردستان عازم مسابقات شد

تیم قایقرانی مردان کردستان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور
و جهت حضور در تست تیم ملی روز 92/08/12 رهسپار دریاچه آزادی شد.
نفرات حاضر در این تیم :
آقایان : هیمن بهرامی / فواد آزادی / ارشید ناصری/ساسان متین در قالب تیم کایاک
 بهنام محمدی در قالب تیم کانو کانادای
و
مربی و سرپرست این تیم نیز بر عهده آقایان ساروس آزادی و طاهر باوانی 
 می باشد.

با آرزوی موفقیت برای تیم کردستان//
اسکله قایقرانی مریوان//‎

+ نوشته شده در  2013/11/10ساعت 23:1  توسط زریوار  | 

تبریک به جامعه ورزشی مریوان

کسب رتبه چهارم در مسبابقه 200 متر کایاک و
کسب رتبه پنجم در مسابقه 500 متر کایاک

در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قایق رانی
توسط خانم رضوان تیموری

با مربیگری اقای ساروس ازادی را بر تمامی قایقرانان
و جامعه ورزشی بانوان و تمامی اهالی جامعه ورزش دوست
مریوان تبریک می گویم

92/08/13


Photo: ‎تبریک به جامعه ورزشی مریوان

 کسب رتبه چهارم در مسبابقه 200 متر کایاک و
کسب رتبه پنجم در مسابقه 500 متر کایاک

در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قایق رانی
توسط  خانم رضوان تیموری 

با مربیگری اقای ساروس ازادی را بر تمامی قایقرانان
و جامعه ورزشی بانوان و تمامی اهالی جامعه ورزش دوست 
  مریوان تبریک می گویم
 92/08/13‎

+ نوشته شده در  2013/11/10ساعت 22:54  توسط زریوار  | 

تیم قایقرانی کردستان راهی مسابقات کشوری شد

تیم بانوان استان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی تهران ( دریاچه ازادی ) شدند

خانم رضوان تیموری از مریوان در بخش کایاک

خانم پریسا سلطانی از سنندج در بخش کانو کانادای
Photo: ‎تیم قایقرانی کردستان راهی مسابقات کشوری شد

 تیم بانوان استان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی تهران ( دریاچه ازادی ) شدند

 خانم رضوان تیموری از مریوان در بخش کایاک 

خانم پریسا سلطانی از سنندج در بخش کانو کانادای‎

+ نوشته شده در  2013/11/10ساعت 22:45  توسط زریوار  | 

مرحله اول تست انتخابی تیم ملی روئینگ آقایان از 30 آذرماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، پس از اتمام بازیهای آسیایی گوانگجو برگ جدیدی از همت و تلاش ورزشکاران کشورمان جهت حضور موفق در مسابقات انتخابی المپیک و قهرمانی جهان ورق خورد، بر همین اساس فدراسیون قایقرانی در نظر دارد مرحله اول تست گیری انتخابی تیم ملی روئینگ آقایان را از 30 آذرماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار کند تا بهترین قایقرانان روئینگ ایران در اردوهای تیم های ملی تمریناتشان را پیگیری کنند.
این تست گیری از 30 آذرماه لغایت 3 دیماه برگزار خواهد شد و 100 ورزشکار روئینگ از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، گیلان، لرستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خراسان رضوی، البرز و منطقه آزاد کیش در آن حضور خواهند داشت.

+ نوشته شده در  2010/12/22ساعت 19:35  توسط زریوار  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2009/1/28ساعت 1:0  توسط زریوار 

لیو چیون رسما سرمربی تیم ملی روئینگ مردان شد

لیوچیون مربی چینی روئینگ که به منظور مذاکره با احمددنیامالی جهت هدایت تیم ملی مردان به ایران سفر کرده بود پس بازدید از امکانات قایقرانی در انزلی، طی جلسه ای قرارداد خود را با فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب منعقد کردو رسما به عنوان سرمربی تیم ملی روئینگ مردان انتخاب شد.
احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب گفت : با آمدن چیون به ایران امیدوارم تیم ملی روئینگ کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیای چین تایپه به مقام نائب قهرمانی برسد.
وی گفت: اعزام تیم با این مربی به مسابقات قهرمانی آسیا می تواند ارزیابی خوبی از وی و تیممان برای مسابقات گوآنگجوی چین باشد.
دنیامالی افزود: چیون با توجه به سابقه اش، با تمام ورزشکاران تیمهای ملی چین و کره جنوبی آشنایی کامل دارد و این یک پوئن مثبت خواهد بود تا قایقرانان ما بتوانند در مسابقات بهتر از آنها ظاهر شوند.
رئیس فدراسیون قایقرانی بیان کرد: به نظر من این مربی همچنین می تواند مکان های تمرینی مناسب در چین و نزدیکی شهر گوآنگجو را برای برگزاری اردوهای آماده سازی تیم ما شناسایی کند .
لیو چیون نیزدر خصوص بازدید از انزلی گفت : محل تمرینی آبی خوب و بزرگ و پیست مناسبی در انزلی وجود داشت ولی هم اکنون باد تند و موج های بلند دارد.
وی ادامه داد: ایران دارای امکانات و ورزشکاران با توانایی های بالقوه است و به نظرم با تمرین مستمر قایقرانان ایرانی پتانسیل موفقیت در میادین مختلف را دارد. ورزشکاران ایرانی از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار دارند و مطمئنا با برنامه تمرینی صحیح و تقویت انگیزه آنها می توان نتایج خوبی کسب کرد.
چیون بیان کرد: مربی کنونی تیم ملی چین مربی سابق خودم بود و من به دلیل احترام به پیشکسوت سمت قبلی خود را رها کردم .ضمن اینکه می خواستم تجربه جدیدی داشته و توانمندیهای خود را بسنجم.
چیون در جواب سوالی مبنی بر اینکه "جیوگانیک سرمربی سابق تیم ملی روئینگ ایران طی 2 سال توانست چند مدال رنگین و 2سهمیه المپیک برای کشورمان کسب کند. آیا وی نیز می تواند موفق باشد؟" گفت: من به خوبی جیوگانیک را می شناسم، ما قبلا در چین با هم کار کردیم، هرکدام از ما سرمربی یک باشگاه بودکه تیم من موفق شد تیم جیوگانیک را شکست دهد . البته هر مربی خصوصیات و تاکتیکهای خاص خود را دارد. ضمن اینکه این سوال شیطنت خبرنگاری است و نباید در رابطه با وی از من سوال کنید.
پس از جلسه با احمد دنیامالی رئیس فدراسیون، چیون با بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک ملاقاتی داشت و طی آن قرارداد خود را با فدراسیون به مدت یک سال منعقد کرد . وی که امشب به کشورش سفر خواهد کرد پس 3هفته به ایران بازمی گردد و ضمن اعلام برنامه یکساله خود رسما کار خود را آغاز خواهد کرد

+ نوشته شده در  2009/1/3ساعت 23:21  توسط زریوار 

بانوان روئینگی در انزلی به آب می زنند

بانوان روئینگی تیم ملی کشورمان جهت برپایی هشتمین اردوی تدارکاتی یکشنبه 24آذرماه عازم بندرانزلی می شوند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ، اعضای تیم ملی بانوان کشورمان که خود را برای شرکت در مسابقات آسیایی گوآنگجو چین آماده می کنند تا 24دی ماه در این اردو مانده و زیر نظر مربیان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.
هما حسینی از کرمانشاه ، مینا امینی از خراسان شمالی، بهاره علیمرادی و فاطمه خلج هدایتی از تهران، نسیم بن یعقوب، شادی فرج پور، مونا فیضی، لاله مسافری،فاطمه ابرغم، مریم احسانی، حمیرا برزگر، فائزه باقرپور، آیناز یگانه، لادن نائبی،شعله خداپرستی،آزاده اکبری،ناهید نوبخت و نازنین ملایی از گیلان و بهناز مرادخانی از زنجان مریم حیدری کهن به عنوان مربی و صحرا ذوالقدر و مائده شرفی به عنوان دستیار مربی نفرات حاضر در این اردو هستند.

+ نوشته شده در  2008/12/11ساعت 2:0  توسط زریوار 

زنجان میزبان تیم ملی روئینگ مردان

تیم ملی روئینگ مردان کشورمان از دیروز 26 شهریور ماه در زنجان اردوي خود را آغاز كردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ، اردوی تمريني پسران تیم ملی روئینگ تا 21 روز ادامه خواهد داشت و قایقرانان کشورمان به آماده سازی خود خواهند پرداخت.
بر این اساس محسن شادی و عاقل حبیبیان از آذربایجان غربی، مصطفی پرورش خواه از گیلان، حسن جهانیان از مازندران، سید مجتبی شجائی از زنجان و عابدین باقلی از کرمانشاه روئینگی های حاضر در اردو می باشند.

+ نوشته شده در  2008/10/1ساعت 19:51  توسط زریوار  | 

+ نوشته شده در  2008/1/3ساعت 1:39  توسط زریوار 

        saeed
+ نوشته شده در  2007/10/9ساعت 23:36  توسط زریوار  | 

کسب موفقیت دیگری در کارنامه قایقرانی کردستان

تیم قایق رانی (رویینگ) کردستان مقام اول تیمی اولین دوره از مسابقات رویینگ ایران را به خود اختصاس داد

این مسابقات در دریاچه ازادی در تهران با حضور اقای دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران و اقای پورعسکرپرست

رئیس کمیته رویینگ ایران برگزار شد.

تیم کردستان مقام های سوم و چهارم و پنجم در سبک وزن ودر سنگین وزن مقام اول و هفتم را کسب کرد

در این مسابقات اقایان ساروس ازادی .کیوان رحیمی 2نفره سبک وزن .دانا حیدری.پیام احمدی نژاد 2 وصباح ویاسر

سعید پور .2و ارش سرابی و بهنام2نفره سنگین وزن و شاهین زارعی 1نفره سنگین وزن وبا مربیان اقای سعید ازادی و

اقای سالار محمودی تیم استان کردستان را تشکیل می دادند.

                      

+ نوشته شده در  2007/10/4ساعت 1:55  توسط زریوار  | 

عناوین بدست امده توسط قایقرانهای کردستان

 

ساروس ازادی کسب مقام سوم(3) دو نفره سبک وزن

کیوان رحیمی کسب مقام سوم(3) دو نفره سبک وزن

...

شاهین زارعی کسب مقام اول(1) تک نفره سنگین وزن

.................................................................

یاسر سعیدپور کسب مقام چهارم(4) دونفره سبک وزن

صباح سعیدپور کسب مقام چهارم(4) دونفره سبک وزن

.................................................................

پیام احمدی نژاد کسب مقام پنجم (5) دونفره سبک وزن

دانا حیدری کسب مقام پنجم (5) دو نفره سبک وزن

................................................................

ارش سرابی کسب مقام هفتم (7) دو نفره سنگین وزن

بهنام کسب مقام هفتم (7) دو نفره سنگین وزن

................................................................

+ نوشته شده در  2007/10/4ساعت 0:53  توسط زریوار  | 

روئینگروئينگ نيز كه در حال حاضر در برنامه بازي هاي المپيك قرار دارد، براي اولين بار به عنوان يك وسيله حمل و نقل در مصر، يونان و روم باستان مورد استفاده قرار گرفت. روئينگ به عنوان يك ورزش احتمالاً در قرن 17 و اوايل قرن 18 در كشورهاي تحت نظر انگليس آغاز شد. در قرن 19 روئينگ در اروپا رواج يافت و به آمريكا صادر شد. در مسابقات اوليه معمولاً افراد حرفه اي شركت مي كردند. ادوارد ند هانلان كه اهل تورنتو بود، اولين قهرمان شناخته شده در روئينگ بود. مسابقات روئينگ رقابتي قبل از اغلب ورزش هاي المپيكي در المپيك مدرن وجود داشته است.
اين رشته براي اولين بار در بازي هاي المپيك 1900 فرانسه ظاهر شد و زنان براي اولين بار در بازي هاي المپيك 1976 در رشته روئينگ اجازه حضور يافتند. رشته روئينگ اولين حضور خود در مسابقات آسيايي را در نهمين دوره بازي هاي آسيايي دهلي نو در سال 1982 تجربه كرد.


- روئينگ :
براي مردان چندين نوع مسابقه روئينگ در دو ماده سويپ و اسكولينگ وجود دارد. اين مسابقات شامل مسابقات يك نفره، دو نفره و چهارنفره در ماده سويپ و مسابقات دو نفره و چهار نفره با يا بدون سكان دار و قايق هاي بزرگ 8 نفره با يك سكان دار در ماده اسكول مي باشد.
مسابقات روئينگ در المپيك از سال 1996دستخوش تغيير شد و مسابقات سبك وزن ها معرفي شد. مسابقات دو نفره مردان با راهنما و چهار نفره مردان با راهنما برداشته شد و مسابقات جفت پاروي سبك وزن ها و چهارنفره بدون راهنما سبك وزن ها جايگزين آن شد. همچنين، مسابقه دونفره بدون راهنماي زنان برداشته شد و مسابقه جفت پاروي سبك وزن ها جايگزين آن شد.
  
(ساروس)
+ نوشته شده در  2007/7/9ساعت 1:3  توسط زریوار  | 

روئینگ
+ نوشته شده در  2007/6/4ساعت 1:47  توسط زریوار 

      

+ نوشته شده در  2007/3/12ساعت 23:7  توسط زریوار  | 

فیزیولوژی پایه ای روئینگ


فدراسيون قايقراني و اسكي روي آب جمهوري اسلامي ايران
فيزيولوژي پايه اي روئينگ 2

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2007/2/12ساعت 20:29  توسط زریوار  | 

      
 

 

اولين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي مردان و زنان در رشته روئينگ جهت آمادگي و حضور در المپيک 2008 پکن

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2007/2/7ساعت 11:11  توسط زریوار  | 

نفر۱ ساروس ازادی----------------نفر۲ کیوان رحیمی

+ نوشته شده در  2007/1/20ساعت 20:23  توسط زریوار  | 

مریوان

+ نوشته شده در  2007/1/20ساعت 20:1  توسط زریوار  | 

اقامتگاه تیم ملی رویینگ در مریوان (اقای تکیه خواه در سمت چپ تصویر)

+ نوشته شده در  2007/1/20ساعت 19:38  توسط زریوار  | 

استقبال مردم مریوان از تیم ملی  //رویینگ//

+ نوشته شده در  2007/1/20ساعت 19:11  توسط زریوار  | 

پایگاه رویینگ ایران (مریوان)  زمستان۸۵

+ نوشته شده در  2007/1/17ساعت 13:11  توسط زریوار  | 

تست انتخابی تیم رویینگ در    جمعه ۲۸/۱۰/۸۵ در سنندج برگزار می شوذ
+ نوشته شده در  2007/1/17ساعت 12:53  توسط زریوار  | 

+ نوشته شده در  2007/1/16ساعت 18:38  توسط زریوار  | 

براي اولين بار در قايقراني كشورمان ،نشان نقره توسط ملي پوشان روئينگ كسب گرديد

+ نوشته شده در  2007/1/12ساعت 16:8  توسط زریوار  | 

آبهاي آرام

يك مرد اسكاتلندي كه آقاي جان مك گريگور ناميده مي شد ، اولين اروپايي بود كه به استفاده از قايقهاي ساخته شده با اهداف گردشگري و سفر تفريحي مباورت نمود. همچنين ايشان اولين باشگاه كاياك قايقراني را در مورخ بيست و پنجم جولاي 1866 در شهر لندن تاسيس نمود. آقاي گريگور، سازمان دهنده (باني) اولين مسابقات قايقراني در سال 1869 نيز مي باشد.
پيشرفت شگرف و اساسي در زمينه قايقهاي تفريحي (گردشگري) در سال 1905 يعني آن هنگامي كه آقاي آلفرد هوريخ Alfred Heurich نمونه هايي از قايقهاي كاياك تاشو را ابداع نمود، آغاز شد. ضمناً اولين انجمن ورزشكاران رشته كاياك درمورخ 19 و 20 ژانويه سال 1924 در شهر كپنهاگ (دانمارك) (IRK) تاسيس گرديد.اين انجمن در اصل ً انجمن بين المللي ورزش قايقرانيً ناميده مي شد.
اولين مسابقات قهرماني اروپا در مورخ 19 آگوست سال 1933 در شهر پراگ (Prague) برگزار شد. همچنين در مورخ 16 مي 1934 كميته بين المللي المپيك حضور قايقرانان را در بازيهاي المپيك تصويب نمود و اين مساله در سال 1936 و در جريان يازدهمين دوره بازيهاي المپيك برلين تحقق يافت.
مسابقات امروز رشه آبهاي آارم ورزش قايقراني :
فدراسيون جهاني قايقراني امروزه تعداد 106، فدراسيون عضو دارد. همچنين آن وظيفه نظارت و سازماندهي مسابقات قايقراني در المپيكها-مسابقات قهرماني قاره اي و جهان ومسابقات ورزشي منطقه اي (در قاره هاي امريكا-آسيا-مديترانه) را به عهده دارد.
برنامه مسابقه قايقراني سيدني 2000 شامل دوازده مسابقه، تعداد 9 مسابقه براي آقايان و 3 مسابقه براي خانمها كه در آن در مسافت 1000 متر پنج مسابقه براي مردان و در مسافت 500 متر رشته آبهاي آرام تعداد 4 مسابقه براي مردان و تعداد 3 مسابقه براي خانمها وجود دارد، خواهد بود.
روي هم رفته در اين مسابقات بيش از دويست تيم و تعداد 275 ورزشكار حضور خواهند داشت. ضمناً براساس برنامه استاندارد مسابقات قايقراني، مسابقاتي با فواصل بيش از مسافت 200 و 500 متر وجود نخواهد داشت.
بدون شك، موفق ترين ورزشكار المپيك آقاي سوئد گرت فرد ريكسن (Swede Gert Fredericson) است. ايشان در جريان مسابقات المپيك يعني در جريان سالهاي 1948 تا 1969 تعداد شش مدال طلا و يك مدال برنز را در رشته آبهاي آرام بازيهاي المپيك كسب نموده است.
ضمناً جالب است بدانيد كه رشته آبهاي آرام از سال 1936 براي آقايان و ازسال 1946 براي شركت كنندگان خانم در برنامه المپيك گنجانده شده است.
مسابقات رشته آبهاي آرام قايقراني در استراليا:
اولين حضور تيم قايقراني استراليا در بازيهاي المپيك 1956 در شهر ملبورن بود، جائي كه آقايان والتر براون (Walter Brown) و دنيس گرين (Dennis Green) از اين كشور موفق به كسب مدال برنز در رده كاياك دو نفره 1000 متر شدند. اين در حالي بود كه همسايگان بسيار موفق اين كشور از قبيل نيوزيلنديها با يكي از ورزشكاران خود به نام آقاي آلن Alan موفق به كسب مدال طلا در بازيهاي المپيك لس آنجلس در رده كاياك يك نفره 1000 متر شدند.
همچنين تيم كاياك چهارنفره اين كشور موفق به كسب مدال طلا در بازيهاي المپيك سال 1984 ، لس آنجلس گرديد و اينكه ورزشكاران ديگر اين كشور به نامهاي آقايان ايان فرگوسن (Ian Fergusen) و پائول مك دنالد (Paul Mcdonald) موفق به كسب مدال طلايي ديگر در رده كاياك دو نفره 500 متر در سال 1988 و در جريان بازيهاي المپيك كره (سئول) شدند

 

+ نوشته شده در  2007/1/12ساعت 16:3  توسط زریوار  |